Tilitoimistopalvelut luotettavasti ja henkilökohtaisesti

Tietosuojasuunnitelma - Tilitoimisto Satamatilit Oy

Palkanlaskennassa kaikki työntekijöihin liittyvät paperiset tiedot ja todistukset säilytetään lukittavassa arkistokaapissa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään käyttöoikeuksin suojatuissa tietokoneissa ja tiedostoissa.

Sähköpostitse lähetettävissä tiedoissa noudatetaan erityistä varovaisuutta. Sähköpostimme on suojattu standardoidulla tietoturvaprotokollalla, TSL/SSL –yhteydellä.

Vältämme palkanlaskennassa turhien tietojen ja listojen keräämistä. Kerätyt aineistot hävitetään asianmukaisesti tuhoamalla säilytysajan umpeutuessa (6 tai 10 vuotta).

Tietosuojasuunnitelman toteutumisesta ja valvonnasta vastaa yrityksessämme Heidi Hyvönen.

 Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tilitoimisto Satamatilit Oy

2.Rekisterin nimi

Tilitoimisto Satamatilit Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja asiakkaista: nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero sekä organisaation osoitetiedot.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

7. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 0Jaa